Tilgjengelighet

Innvendige dører

  • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge
  • Glassflater på dør er merket. Sort markør/skrift på glassflater innvendig
  • Fri passasjebredde 86 cm

Skilt

  • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
  • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør
  • Stor forbokstav og små bokstaver ellers, som gir god lesbarhet
  • Kontrast mellom skrift og bakgrunnsfarge. Sort på hvit bakgrunn eller hvit på sort bakgrunn
  • Enkel skrifttype uten seriffer

Trapp

  • God belysning langs trappeløp

Parkering

  • Minimum en HC-parkeringsplass
  • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

WC

  • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
  • Speil ned til vask og i høyde 2,1 meter fra gulv til overkant speil, slik at alle kan speile seg.
  • Bøylehåndtak på dørens innside, slik at personer med bruk av rullestol kan lukke døren

Heis

  • Eksisterende heis minimum størrelse 1,1 meter x 1,4 meter
  • Eksisterende heis minimum størrelse 2,1 meter x 1,1 meter (båreheis)

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst
  • Horisontalt parti utenfor hovedinngangsdør minimum 1,5 meter x 1,5 meter
  • Synlig dør i forhold til veggfarge
  • Dør med drakraft under 3 kg. Manuell dørpumpe vil gi drakraft over 3 kg
  • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner
  • Glassflater merket med hvit farge

Belysning

  • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
  • Laboratorium 700 lux (minimum)

Resepsjon

  • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

Venterom

  • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
  • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle
  • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet