Vi ønsker velkommen til vår nye fastlege Martha.

Martha Raciborska har nå tatt over legehjemmelen til Dr.Marit Gullberg sine pasienter. Og pasientene hennes kan nå kommunisere med oss via Helsenorge igjen som før.