Ansatte

Vi har 7 fastlegehjemler ved legesenteret. Men per nå er vi et team på 4 fastleger, 3 LIS leger (lege i spesialisering), 4 sykepleiere og 4 helsesekretærer. På 3 av våre fastelegehjemler har vi legevikarer.

Anne Lise Skonseng Sætermo

Fastlege, og spesialist i allmennmedisin samt sykehjemslege.

Anne Lise er utdannet i Tromsø. Hun har jobbet ved Rana lokalmedisinske senter siden oppstarten i 2013.

Renate Jeanette Sperstad

Fastlege og sykehjemslege.

Renate er utdannet i Tromsø og har hatt vikariater på flere legekontorer i Mo i Rana før hun startet ved Rana lokalmedisinske senter vinteren 2016.

Renate vil være borte fra sept 2023-2024, ifbm spesialisering. Det vil da være vikar på hennes liste. 

Solveig Rogstad

Fastlege og sykehjemslege. 

Startet ved Rana lokalmedisinske senter høsten 2019. Hun har sin utdannelse fra NTNU i Trondheim og har også bakgrunn som skiskytter.

Antal Bora

Fastlege.

Utdannet fra Debrecen i Ungarn, og har jobbet ved kirurgiske avdelinger både i Mo i Rana og ved St Olavs, før han begynte som fastlege ved Rana lokalmedisinske senter sommeren 2020.

Bjørn Midttun

Fastlege

Bjørn ble ansatt som fastlege fra 1.november. 

Abdullah Gassan Muhammad

Vikarlege

Abdullah er vikarlege på liste uten fastlege og ivaretar de pasientene som tidligere tilhøre Silje Røssvoll og Marit Gullberg sin legehjemmel.

Søren StormVikarlege 

Søren skal være vikar på Dr.Renate Sperstad sine legehjemmel og vil ivare ta hennes pasienter fra 15.November til Mars- 2024. 

Emilie Moss Larsen

Lege i spesialisering LIS1-lege

Emilie  er her i praksis til 28.februar.

Katerina Kosakova

Lege i spesialisering LIS1-Lege

Katerina er her i praksis til 28.februar.

Emilie  Nilsen

Lege i spesialisering  LIS1-lege

Emilie er her i praksis til 28.februar.

Line Kvernberg Bakken

Avdelingsleder og sykepleier.

Startet i jobben ved Rana Lokalmedisinske senter høsten 2019. Line tok sin sykepleierutdaning ved Høgskolen i Bodø og etterhvert videreutdanning innenfor ledelse og motiverende intervju ved Nord univerisitet.

Kine Sofie Lilleheim

Helsesekretær og stedfortreder 

Startet i jobben ved Rana Lokalmedisinske senter vinteren 2016. Kine tok sitt fagbrevet som Helsefagarbeider i 2011 under Nordland fylke og etterhvert tok hun videreutdanning som helsesekretær ved studiested NKI Mosjøen i 2016.

Kine-Sofie er også godkjent Ammehjelper siden 2021

Trine Iren Nerdal

Helsesekretær og hjelpepleier.

Startet i jobben ved Rana Lokalmedisinske senter sommeren 2015.

 Utdannet hjelpepleier ved Mjølan V.G skole 1997. Utdannet helsesekretær ved Aftenskolen i Trondheim 2006.

Gry Pedersen

Helsesekretær

Bodil Andreassen

Sykepleier

Ferdig utdannet i 2006.

Julie Kjelen

Helsesekretær. 

Jobbet ved Rana Lokalmedisinske senter siden 2019.

Tok sin utdanning ved Bodø videregående skole og var ferdig der i 2019.

Fanny Myrvang Larsen

Sykepleier og fagansvarlig

Har jobbet ved Rana Lokalmedisinske senter siden våren 2022. 

Fanny jobber 40% av sin stilling i primærhelseteam. 

Elin Alte

Sykepleier

Jobber som sykepleier i primærhelseteam prosjektet. 

Tok utdannelsen ved høgskolen i Bodø og var ferdig i  2001. Har også en utdannelse som helsesekretær og har jobbet tidligere ved annet legekontor og i sykehus.Helene Hølmo

Helsesekretær

Vikar

Rana Lokalmedisinske Senter