Ansatte

Vi har 7 fastlegehjemler ved legesenteret. Men per nå er vi et team på 6 fastleger, 2 LIS leger (lege i spesialisering), 2 sykepleiere og 5 helsesekretærer. På 1 av våre fastelegehjemler har vi legevikarer.

Anne Lise Skonseng Sætermo

Fastlege, og spesialist i allmennmedisin samt sykehjemslege.

Anne Lise er utdannet i Tromsø. Hun har jobbet ved Rana lokalmedisinske senter siden oppstarten i 2013.

Renate Jeanette Sperstad

Fastlege og sykehjemslege.

Renate er utdannet i Tromsø og har hatt vikariater på flere legekontorer i Mo i Rana før hun startet ved Rana lokalmedisinske senter vinteren 2016.

Renate vil være borte fra sept 2023-2024, ifbm spesialisering. Det vil da være vikar på hennes liste. 

Solveig Rogstad

Fastlege og sykehjemslege. 

Startet ved Rana lokalmedisinske senter høsten 2019. Hun har sin utdannelse fra NTNU i Trondheim og har også bakgrunn som skiskytter.

Antal Bora

Fastlege.

Utdannet fra Debrecen i Ungarn, og har jobbet ved kirurgiske avdelinger både i Mo i Rana og ved St Olavs, før han begynte som fastlege ved Rana lokalmedisinske senter sommeren 2020.

Bjørn Midttun

Fastlege

Bjørn ble ansatt som fastlege fra 1.november. 

Marta Raciborska

Fastlege

Vi ønsker Marta velkommen som fastlege til oss fra midten av april.

Søren StormVikarlege

Søren skal være vikar på Dr.Renate Sperstad sine legehjemmel og vil ivare ta hennes pasienter fra 15.November til juni- 2024.

Mathias Jørgensen


vikarlege

Mathias starter som vikarlege 2.juli etter Søren Storm og vil ivareta pasietene til Rentate Sperstad til hun er tilbake i høst.

Main Uddin

Vikarlege

Main er fastlegevikar for pasientliste uten fastlege. (tidligere Røssvoll sin legehjemmel)

Nora Møller Didriksen


Lege i spesialisering. Hun er hos oss fra 1.Mars til i slutten av august. 

Sergei Salomatin

Lege i spesialisering  LIS1-lege

Sergei er i turnus hos oss fra 1.Mars til slutten av august. 

Line Kvernberg Bakken

Avdelingsleder og sykepleier.

Startet i jobben ved Rana Lokalmedisinske senter høsten 2019. Line tok sin sykepleierutdaning ved Høgskolen i Bodø og etterhvert videreutdanning innenfor ledelse og motiverende intervju ved Nord univerisitet.

Kine Sofie Lilleheim

Helsesekretær og stedfortreder 

Startet i jobben ved Rana Lokalmedisinske senter vinteren 2016. Kine tok sitt fagbrevet som Helsefagarbeider i 2011 under Nordland fylke og etterhvert tok hun videreutdanning som helsesekretær ved studiested NKI Mosjøen i 2016.

Kine-Sofie er også godkjent Ammehjelper siden 2021

Fanny Myrvang Larsen

Sykepleier og fagansvarlig

Har jobbet ved Rana Lokalmedisinske senter siden våren 2022. 

Fanny jobber 40% av sin stilling i primærhelseteam. 

Trine Iren Nerdal

Helsesekretær og hjelpepleier.

Startet i jobben ved Rana Lokalmedisinske senter sommeren 2015.

 Utdannet hjelpepleier ved Mjølan V.G skole 1997. Utdannet helsesekretær ved Aftenskolen i Trondheim 2006.

Gry Pedersen

Helsesekretær

Line Lillebø Olsen 


Vi ønsker Line velkommen som ny helsesekretær hos oss. Hun startet i sin stilling januar-24. 

Julie Kjelen

Helsesekretær. 

Jobbet ved Rana Lokalmedisinske senter siden 2019.

Tok sin utdanning ved Bodø videregående skole og var ferdig der i 2019.


Jeanette Thomsen

Sykepleier vikar

Kommer fra Esbjerg i danmark. Skal være sommervikar fra uke 23-32. Hun skal også jobbe på legevakta. Vi ønsker henne velkommen! 


Helene Hølmo

Helsesekretær

Vikar

Rana Lokalmedisinske Senter