Hva vil du gjøre?

Bilde av legekontoret

Velkommen til Rana Lokalmedisinske Senter

Vi er et kommunalt legekontor i Mo i Rana.

Legesenterets arbeidsoppgaver er i hovedsak å yte helsehjelp til sine fastlegepasienter. Men vi gir også helsehjelp på dagtid til de pasientene som ikke har fastlege i nærheten, flykninger og asylanter.

I tilegg har vi også ansvaret for akuttberedskap på dagtid. Det vil si at vakthavende lege kan risikere å må rykke ut på oppdrag sammen med ambulasen.

Les mer